ATLARGE 2019 Registration Summary

NameTOC-StyleNo-LimitPLOPaid
Doug GrismoreYYY
John ScheinbergNYY
Linda M LewisYYY
STEPHEN ROSENBLATTYYN
RUSSELL FOXYYY
Rich BremerYYY
Thomas HummelYYY
Robert KellyYYY
CHRISTIAN JONESYYY
David Kuznick YYY
Masanobu FujiokaYYY
John SegoviaYYY
Stephen DanielYYY
Ron LyonsYYY
Caryl AronsonYYY
Leonard ParnessYYN
Kevin ConlonYYY
Donna KracinovichYYY
Tom KracinovichYYY
Len GreenbergYYN
Mark ManitzasNYN
John TimmNYN
Scott ByronYYY
Ronald FarrarNYY
Jodi ShapiroYYN
Joe MorrissetteYYY
Mark RichardsonYYY
Tina GonzalezNYY
Chris AlauraNYY
Meredith HoltzmanYYY
Bruce KramerYYN
Michael KleinYYN
David AronsonYYY
John GroutYYY
David KluchmanYYY
Ted HennesseyYYN
David FruchterYYN
Leslie SchenkelYYN
Dave ChanNYN
Paul McMullinYYY